GO UP

1977

Nationwide newspaper „Sztandar Młodych” places Kieślowski on its annual list of „20 Outstanding Young Poles”.
At the XIV International Short Film Festival in Krakow Kieslowski receives the Grand Prix award for his documentary "Hospital".
Ogólnopolski dziennik „Sztandar Młodych” umieszcza Kieślowskiego na swojej dorocznej liście „20 wybitnych młodych Polaków”.
Na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie Kieślowski odbiera Grand Prix przyznane za film dokumentalny pt. „Szpital”.
In Krakow's Stary Theatre he directs the play "Biography", his own project based on a movie script by the same title.
He teaches students at the acting department of Krakow Theatre School.

RETURN TO HOMEPAGE

Kategorie

PARTNERS
Financed with subsidy of The Ministry of Culture and National Heritage of Poland