GO UP

1942

Barbara Kieślowskas father, engineer Roman Szonert was taken to the Auschwitz concentration camp, where he was executed. Fearing repressions, and due to pulmonary disease, Roman Kieślowski plans to leave Warsaw. Mid 1942 with his wife and his one year old son Krzysztof, he manages to reach the Galicja district, a part of the General Government.
For a year the Kieślowscy live in Delatunie (at present Ukraine).
Krzysztofs father works regulating the river Prut.
Ojciec Barbary Kieślowskiej, inżynier Roman Szonert, zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zostaje stracony. W obawie przed represjami, a także z powodu choroby płuc, Roman Kieślowski stara się o wyjazd z Warszawy. W połowie 1942 roku wraz z żoną i rocznym Krzysztofem udaje mu się przedostać do znajdującego się na terenach Generalnej Guberni dystryktu Galicja.
Przez rok Kieślowscy mieszkają w Delatynie (dziś Ukraina).
Ojciec Krzysztofa pracuje przy regulacji rzeki Prut.

RETURN TO HOMEPAGE

Kategorie

PARTNERS
Financed with subsidy of The Ministry of Culture and National Heritage of Poland